Årets tema: Er tiden inde til at tale om en nødvendig digital omstilling af sundhedssektoren?

I dag taler vi med den største naturlighed om nødvendigheden af at omstille energisektoren fra sort til grøn energi. Spørgsmålet er, om vi med lige så stor naturlighed skal til at tale om en nødvendig omstilling af sundhedssektoren fra at være udpræget reaktiv og behandlende til at være langt mere proaktiv og forebyggende? Problemerne er velkendte: stigende andel af ældre, multisyge kronikere, overfyldte sygehuse, en nødlidende psykiatri, manglende personale og stigende forekomst af udbrændthed osv. osv. Er løsningen flere ressourcer, mere personale og mere driftsoptimering? Det korte svar er, at det er det næppe: Vi kan ikke fortsætte med at ekstrapolere os ud ad den udviklingsvej, vi har været vidne til de sidste 20 år og samtidigt tro på, at problemerne så bliver løst.

Derimod skal vi forestille os sundhedssektoren på en helt ny måde. Her er et par forslag: Vi skal tænke i en helt ny digital tilgængelighed af sundhedsydelser, gentænke behandler-patientrelationen, flytte behandlingerne ud i patienternes/borgernes hjem. Vi skal udvide vores administrative begrebsapparat og tilhørende sprog, så vores sundhedsdata kan udtrykke proaktive sundhedsfaglige indsatser med henblik på at behandle tilstandsforværringer i opløbet i stedet for ”kun” at registrere kontakter og indsatser. Vi skal tilstræbe at erstatte fysisk tilstedeværelse med virtualitet, hvor det giver mening og fokusere på differentieret (u)lighed i stedet for magtesløst at konstatere, at der i hvert fald ikke er tale om lighed i sundhed. Vi skal finde ud af, hvordan det vil være muligt at designe de annoncerede sundhedsklynger, så de bliver sektorneutraliserede, velintegrerede og bæredygtige, hvorved den gammelkendte bermudatrekant elimineres, og der opstår en personcentrisk sundhedssektor i stedet for det institutionscentriske, sektoropdelte system, vi kender i dag. Og ikke mindst skal vi udvikle en incitamentsstruktur, der understøtter disse bestræbelser. Er det et uopnåeligt fatamorgana, eller er det muligt at lave en sådan omstilling?

Vi opfordrer alle e-sundhedsaktører til at indsende forslag til oplæg på årets E-sundhedsobservatorie og ønsker i særlig grad at opfordre til at dele indlæg om projekter og initiativer, der bidrager til sundhedssektorens virtualisering, og som kan bidrage til at skabe større sammenhæng i vores sundhedssektor.

I år har vi valgt ikke at opstille en lang liste af stikord til undertemaer, men opfordrer i stedet til, at man i skabelonen selv angiver tre stikord (keywords), som vi kan bruge, når vi lægger det endelige program for konferencen.

Se retningslinjer til oplægsholdere her