Program

Hent konferencehæftet for E-sundhedsobservatoriets årskonfrence her

11. oktober

Kl. 08.00 Registrering, kaffe og brød
Kl. 09.30
Odeons Store Sal
Plenumsession 1
Velkommen til årskonferencen 2023
Christian Nøhr, professor, Dansk Center for Sundhedsinformatik, Aalborg Universitet

From Burnout to Benefit: Reimagining the Role of the electronic health record to Support Clinical Care
Julia Adler-Milstein, Professor of Medicine and Director of the Center for Clinical Informatics and Improvement Research, University of California
Resumé
Slides
Kl. 10.30 Kaffepause
Kl. 11.00
Odeons Store Sal
Plenumsession 2
Digital Health in Brazil: Achievements and Challenges
Lincoln A. Moura, Ph.D., Academic Coordinator of the RNP Technical Committee on Digital Health, Brazil
Resumé
Slides

Current transformation of Finnish health care system – changes in organization structure and information systems
Jarmo Reponen, Professor of Health Information Systems, University of Oulu, Finland
Resumé
Slides
Kl. 12.00 Frokost
Kl. 13.00 Parallelsessioner
A1
Lokale 1

How are we to understand the Reducing clinical burden in a Northern European context? (English session)
Ordstyrer:
Karen Marie Lyng, konsulent, Kar-it

Methods for gathering data for analysis of clinician use of EHR systems
Julia Adler-Milstein, Professor of Medicine and Director of the Center for Clinical Informatics and Improvement Research, University of California
Slides

NCM eHealth standards group work in progress: standards supporting healthcare professionals’ work and data quality
Juha Mykkänen, chief specialist, Finnish Institute for Health and Welfare (THL)
Resumé
Slides

The overall work in NeRN and a brief overview of the situation in the Nordic countries
Arild Faxvaag, professor professor of Health Informatics, Norwegian University of Science and Technology
Resumé
Slides

User experience evaluation tool and the results from the Finnish surveys
Johanna Viitanen, Assistant professor, Department of Computer Science, Aalto University, Finland
Resumé
Slides
B1
Auditoriet
Digitalisering i Almen Praksis
Ordstyrer:
Martin Bagger Brandt, chefkonsulent, Praktiserende Lægers Organisation (PLO)

Målsætninger for it-udviklingen i almen praksis de kommende år
Nicholas Christoffersen, Chefkonsulent, Praktiserende Lægers Organisation (PLO)
Resumé
Slides

Effektive it-systemer i hverdagen
Michael Frank Christensen, Formand Primærsektorens leverandørforum (PL-Forum)
Resumé
Slides

Datadeling med dynamik – NU!
Jesper Sørensen, Direktør, PLSP A/S
Resumé
Slides

Klynge- og kvalitetsarbejdet i Almen Praksis med afsæt i data
Thomas Bo Nielsen, Souschef, Kvalitetsudvikling i Almen Praksis (KiAP)
Resumé
Slides
C1
Lokale 200
Cybersecurity af sundhedsdata
Ordstyrer:
Micheal Dyhr Thomsen, Digitaliseringschef, Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram, RKKP

Risiko- og trusselsvurderinger i sundhedssektoren
Tanja Kaufmann, Sektionsleder, Sundhedsdatastyrelsen
Resumé
Slides

NIS2 – hvordan kan lovgivning om cybersikkerhed skabe lighed i sundhed?
Anahita Khatam-Lashgari, Chefkonsulent, Sundhedsdatastyrelsen
Resumé
Slides

Cyberkriminalitet – Det her skal du være bange for!
Søren Bank Greenfield, Afdelingschef, Sundhedsdatastyrelsen
Resumé
Slides

Hacker anno 2023 – hvad skal vi være bekymret for?
Ole Fisker, Tecnical Security Analyst, Sundhedsdatastyrelsen
Resumé
Slides
D1
K2 Koncerthuset
Kommuner, leverandører og digitalisering
Ordstyrer:
Poul Erik Kristensen, chefkonsulent, Kommunernes Landsforening

Ledelsespraksisser under implementering af et nyt kommunalt omsorgssystem
Mette Strange Noesgaard, lektor, Institut for Politik og Samfund, Aalborg Universitet
Resumé
Slides

Hvad er effekten af den kommunale adgang til faglig og realtids information i hospital journal
Susanne Bach Andersen, Driftsleder Sygepleje Syd, Herning
Resumé
Slides

Kommunen og tværsektorielle sundhedsdata
Anne Skjoldan, Leder af Digitalisering og Hverdagsteknologi, Social- og sundhedsforvaltningen, Gladsaxe Kommune
Resumé
Slides

Kommunal PRO er live - vejen til succesfuld implementering i 98 kommuner
Charlotte Rothenborg, Programleder for Kommunal PRO, Københavns Kommune
Resumé
Slides
E1
Odeons Store Sal
Deling af Data
Ordstyrer:
Lars Hulbæk, direktør, MedCom

Ny kanalstrategi – fælles retning for deling af data
Vibeke van der Sprong, vicedirektør, Sundhedsdatastyrelsen
Resumé
Slides

Sundhed.dk – sundhedsfagligt redskab til brug i sektorovergangene - også i sundhedsklyngerne
Morten Elbæk Petersen, direktør, sundhed.dk
Resumé
Slides

Det virtuelle hospital – Indlæggelse og behandling i patientens hjem
Lene Kim Strandbygaard, Konstitueret sektionschef, CIMT, Region Hovedstaden
Resumé
Slides

Live video mellem ambulanceredder og neurolog til vurdering af patienter mistænkt for stroke
Trine Nielsen, læge, ph.d.-studerende, Hjerne- og Nervesygdomme, Sygehus Sønderjylland
Resumé
Slides
F1
Lokale 207

Workshop del I: Design game til planlægning af patientrejser
Ordstyrer:
Signe Pedersen, civilingeniør, Aalborg Universitet

Hvordan kan digitalisering understøtte sammenhængende patientrejser på tværs af sektorer?
Signe Pedersen, civilingeniør, Aalborg Universitet
Nanna Finne Skovrup, Ph.d.-studerende, Institut for Planlægning, Aalborg Universitet
Søsser Brodersen, lektor, Institut for Planlægning, Aalborg Universitet
Resumé

OBS. workshoppen fortsætter efter pausen
G1
Lokale 107
Robotter, logistik og teknologiradar
Ordstyrer:
Mette Maria Skjøth, Chefsygeplejerske, OUH

Robotter på hospitaler: udfordringer og muligheder
Kristina Tornbjerg Eriksen, Ph.d.-studerende, Teknoantropologi & Participation, Aalborg Universitet
Resumé
Slides

Hospitalsbyggerierne som frontløber for den digitale omstilling af sundhedssektoren
Helle Charlotte Gaub, Vicedirektør og Projektdirektør for Nyt Universitetshospital Køge
Resumé
Slides

Nyt digitalt koncept for udstyr aflaster personalet og optimerer driften
Emil Sikker, Konsulent, Sjællands Universitetshospital, Region Sjælland
Resumé
Slides

Teknologiovervågning i praksis – Region Syddanmarks bud på en Teknologiradar
Thomas Schmidt, chefkonsulent, Region Syddanmark
Resumé
Slides
H1Guidet tur på udstillingen med korte pitches
Guide:
Henrik Lindholm, formand for DaCHI leverandørforum og medlem af E-sundhedsobservatoriets rådgivningsgruppe
Pitches
Kl. 14.30 Kaffepause
Kl. 15.00 Parallelsessioner
A2
K2 Koncerthuset
Værdiskabelse via digitalisering
Ordstyrer:
Micheal Dyhr Thomsen, Digitaliseringschef, Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram, RKKP

Kan man reducere tiden for plejepersonale anvendt på IT og dokumentation med op til 30%?
Kim Veber Carlsen, enhedschef, CIMT, Region Hovedstaden
Resumé
Slides

Fra reaktiv til proaktiv: AI's rolle i tidlig påvisning og håndtering af lægemiddelrelaterede bivirkninger
Espen Jimenez Solem, Overlæge, Lektor, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
Resumé
Slides

Borgernes data har en central rolle i udvikling af ny medicin og nye behandlinger
Frederik Mølgaard Thayssen, Principal Project Manager, Alexandra Instituttet
Resumé
Slides
B2
Odeons Store Sal
Datadeling på tværs af sundhedsaktører
Ordstyrer:
Lars Hulbæk, direktør, MedCom

Forbedret klinikervisning i Sundhedsjournalen
Amina Kari Hyllested, Forretningskonsulent, sundhed.dk
Resumé
Slides

Hvordan understøtter vi borgerne digitalt i et nyt sundhedsvæsen?
Tine Ohm Laursen, programleder/teamleder for Et Samlet Patientoverblik, Sundhedsdatastyrelsen
Resumé
Slides

Det Digitale Sundhedscenter – En digital læringsrejse
Anna-Britt Krog, It-projektleder, Syddansk Sundhedsinnovation, Region Syddanmark
Resumé
Slides
C2
Lokale 1
Dataflow og samarbejde i akutmodtagelsen
Ordstyrer:
Tom Børsen, lektor, Aalborg Universitet

Mobil samarbejdsplatform kan løse aktuelle udfordringer i landets akutmodtagelser
Lotte Bjerre, Product Manager, Systematic
Resumé
Slides

Forudsigelse af patientflow i akutmodtagelser: En AI-drevet løsning
Troels Martin Range, lektor, FAM, Odense Universitets Hospital
Resumé
Slides

Sammenhængende patientforløb via forsendelse af Epikrise fra præhospitalet til egen læge
Christian Korfitz Mortensen, Fællesregional Systemadministrator, Digitalisering og IT, Region Nordjylland
Resumé
Slides
D2
Lokale 200
Online psykiatri
Ordstyrer:
Claus Duedal Pedersen, enhedschef, Sentinel-enheden, sundhed.dk

Databaseret identifikation af patientgrupper med forbedringspotentiale forebygger overbelægning
Aske Skouboe, Patientlogistikkonsulent, Region Hovedstadens Psykiatri
Resumé
Slides

Digitale Mennesker kan være et godt alternativ for angstpatienter på venteliste
Oliver Ungermann Snejbjerg, Conversational AI Lead, Deloitte Consulting
Resumé
Slides

Internetbehandling.dk – opskalering af psykologisk behandling digitalt
Oliver Rønn Christensen, IT-konsulent, Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital
Resumé
Slides
E2
Auditoriet
Ulighed i digital sundhed
Ordstyrer:
Jeppe Eriksen, Adjunkt, Aalborg Universitet

Det digitaliserede ambulatorium – færre kontroller, bedre behandling og mere lighed
Lise Tarnow, Centerdirektør, Steno Diabetes Center Sjælland
Resumé
Slides

OrtoApp: Øget inddragelse af borgere i egen sundhed og behandling
Michael Christensen, Director for Digital Health, Alexandra Instituttet
Resumé
Slides

Betydning af social baggrund for e-sundhed
Luma Shahin, Lægestuderende, Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
Resumé
Slides
F2
Lokale 207

Workshop del II: Design game til planlægning af patientrejser
Ordstyrer:
Signe Pedersen, civilingeniør, Aalborg Universitet

Hvordan kan digitalisering understøtte sammenhængende patientrejser på tværs af sektorer?
Signe Pedersen, civilingeniør, Aalborg Universitet
Nanna Finne Skovrup, Ph.d.-studerende, Institut for Planlægning, Aalborg Universitet
Søsser Brodersen, lektor, Institut for Planlægning, Aalborg Universitet
Resumé

Fortsættelse af workshop del I
G2
Lokale 107
Opdatering af diagnoseklassifikation fra ICD10-11
Ordstyrer:
Lone Kaalund Thiel, chefkonsulent, Region Nordjylland

Nøglen til succes med overgangen til nye diagnoseklassifikation ICD-11
Jakob Due, sektionsleder, Sundhedsdatastyrelsen
Resumé
Slides

Ny diagnoseklassifikation - fra hestevogn til Tesla
Gert Galster, læge og informationsarkitekt, Sund IT ApS
Resumé
Slides
Kl. 16.00 Kaffepause
Kl. 16.30
Odeons Store Sal
Plenumsession 3
Hvad er en robot i sundhedssektoren - nu og i fremtiden?
Ordstyrer:
Søren Vingtoft, Ekstern lektor, Sundhedsinformatik og teknologi, SDU

Hvad er en robot i sundhedssektoren - nu og i fremtiden?
Thiusius R. Savarimuthu, professor, SDU
Resumé
Slides
Kl. 17.15-18.00 Pre-dinner networking i udstillingsområdet
Kl. 18.30
Udstillingsområdet
Velkomsdrink
Kl. 19.00
Odeons Store Sal
Festmiddag

 

12. oktober

Kl. 09.00
Odeons Store Sal
Plenumsession 4
Kompetencer til brug af data
Ordstyrer:
Pernille Bertelsen, Lektor, Dansk Center for Sundhedsinformatik, Aalborg Universitet

Er digitalisering af sundhedsvæsenet svaret på de udfordringer vi står overfor nu og i fremtiden?
Diana Schack Thoft, forskningsleder og docent, UCN
Resumé
Slides

Det digitale sundhedsvæsen - nordiske borgeres erfaringer og holdninger
Jeppe Eriksen, Adjunkt, Aalborg Universitet
Resumé
Slides

Sundhedsvæsnet - hvordan lever vi med det?
Peter Danholt, Lektor, Aarhus Universitet
Resumé
Slides
Kl. 10.30 Kaffepause
Kl. 11.00Parallelsessioner
A3
Odeons Store Sal
Nationale og internationale perspektiver
Ordstyrer:
Lars Botin, lektor, Aalborg Universitet

Værdibaseret proaktivitetspulje for aktiviteter uden for sygehusene
Poul Erik Hansen, Direktør for konsulentfirmaet pehprivat – tilknyttet PreCare-projektet mellem Region Sjælland og Odsherred kommune m.fl.
Resumé
Slides

Udenlandske erfaringer: Digital behandling og IT-infrastruktur kan styrke sundhedsvæsenets fundament
Marie Paldam Folker, centerchef, Center for Digital Psykiatri
Resumé
Slides

Sundhedsjournal 4 – nye datakilder, bedre præsentation og fokuseret udbredelse
Lone Kaalund Thiel, Kontorchef, Region Nordjylland
Resumé
Slides

European Health Data Space – hvad er nu det, en sundhedsdataforordning?
Sigrun Gyrtrup, Sektionsleder, Jura Sektionen, Sundhedsdatastyrelsen
Resumé
Slides
B3
Lokale 107
Implementering af EPJ systemer
Ordstyrer:
Kristina Tornbjerg Eriksen, Ph.D. studerende, Aalborg Universitet

Ledelse og organisering af digital innovation – Implementeringen af EPJ i Region Syd og Nord
Morten Balle Hansen, Professor, Syddansk Universitet / University College Lillebælt
Resumé
Slides

Kan medarbejdertrivsel forklare forskelle i personalets oplevelse af implementering af EPJ-systemerne?
Kristian Kidholm, Professor, Center for Innovativ Medicinsk Teknologi, OUH / Syddansk Universitet
Resumé

Same same but different: Rolleforskydninger og organisationsforandringer ved udskiftning af EPJ
Kasper Trolle Elmholdt, Lektor, Institut for Politik og Samfund, Aalborg Universitet
Resumé
Slides

Sundhedsplatformen – en grim ælling?
Thomas Dalsgaard Clausen, Sektionschef, overlæge, CIMT, Region Hovedstaden
Resumé
Slides
C3
Lokale 200
Sekundær dataanvendelse - dataarbejde
Ordstyrer:
Thomas Schmidt, chefkonsulent, Region Syddanmark

Realisering af visionen om bedre brug af danske sundhedsdata
Lone Lund Pedersen, Projektleder, Sundhedsdatastyrelsen
Resumé
Slides

Hvem er de data professionelle? Uddannelse, kompetencer og viden og dataarbejde i Regionerne
Claus Bossen, professor, Afdeling for Digital Design og Informationsvidenskab, Aarhus Universitet
Resumé
Slides

Hvor gode kan syntetiske sundhedsdata blive – og hvor bliver man forpligtet til at bruge dem?
Thor Hvidbak, Senior Manager, Deloitte Consulting
Resumé
Slides

Anvendelse af AI-analysemetoder til at belyse indhold og datakvalitet i centrale sundhedsregistre
Henrik Jensen, Chefkonsulent, Sundhedsdatastyrelsen
Resumé
Slides
D3
Auditoriet
Telemedicin og dokumentation
Ordstyrer:
Helle Wentzer, Seniorforsker, VIVE - Det Nationale forsknings- og analyse center for velfærd

Nærhed og sundhedstilbud i en digital kontekst – mindset, kultur og tværsektorielt samarbejde
Helen Houmøller Rasmussen, konstitueret kontorchef, National og tværsektoriel IT, Region Nordjylland
Resumé
Slides

Telma – Den nationale telemedicinske it-løsning til mange sygdomsområder
Rikke Saltoft Andersen, Centerchef for Digitalisering, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune
Resumé
Slides

Meningsfuld dokumentation i ældreplejen – en datadrevet tilgang til forbedringsarbejde
Morten Ejlersen, Programleder, Kommunernes Landsforening
Resumé
Slides

Dataforståelse og former for monitorering med PRO, telefon og chat med patienterne i teleambulatoriet
Ulla Gars Jensen, Lektor, Institut for Sygeplejerske- og Ernæringsuddannelser, Københavns Professionshøjskole
Resumé
Slides
E3
K3 Koncerthuset
Terminologi HL7 og FHIR
Ordstyrer:
Thea Mentz Sørensen, konsulent, MedCom

Hvordan reduceres kaos i den elektroniske kommunikation af biokemiske rekvisitioner og analyseresultater?
Steen Antonsen, overlæge, Klinisk Biokemisk Afdeling, OUH Svendborg Sygehus
Resumé
Slides

Bæredygtig modernisering af datadeling
Michael Johansen, Chefkonsulent, MedCom
Resumé
Slides

Terminologibinding af SNOMED CT til FHIR ressourcer
Ulrich L. S. Andersen, læge, MPA Konsulent for Direktoratet for e-helse i Oslo, Norge
Resumé
Slides

IT-anskaffelser med HL7 FHIR
Kirstine Rosenbeck Gøeg, IT-konsulent, Rosenbeck Informatics
Resumé
Slides
F3
Lokale 1
Patient- og personalekompetencer
Ordstyrer:
Nathali Degn, Formand, HK / SAL

Lægevagtens brug af videokonsultation giver bedre visitering
Pernille Kirkvåg, Funktionschef for Sekretariat og digitalisering, Det Nære Sundhedsvæsen, Region Sjælland
Resumé
Slides

Danske patienters kompetencer og ønsker til digitale sundhedstilbud – hvad ved vi?
Lisbeth Thisted, projektchef, Center for Digital Psykiatri
Resumé
Slides

Kan nye AI baserede digitale værktøjer skabe forandring og frigøre tid til patienterne?
Jesper Hessius, MD, Chief Medical Officer, Nordic Region, Nuance
Resumé

Borgerens fravalg af genoplivning – hvordan bliver det digitalt understøttet?
Peter Munch Jensen, sektionsleder, Sundhedsdatastyrelsen
Resumé
Slides
G3
Lokale 207
Praksislæger i sundhedsklynger
Ordstyrer:
Nicholas Christoffersen, chefkonsulent, PLO

Den danske hudkræft model
Niels Kvorning Ternov, postdoc, Herlev og Gentofte Hospital
Resumé

Forebyggelse og behandling – Hvordan får vi bedst tid til mennesket bag patienten?
Lau Bertholdt, Praktiserende læge, IT- og patientsikkerhedskonsulent i KAP-H
Resumé
Slides

Sundhed.dk – central kommunikationsplatform for sektorsamarbejde
Svend Kier, praksiskoordinator, Region Midtjylland
Resumé
Slides

Kvalitetsdata skaber det sammenhængende sundhedsvæsen
Claus Duedal Pedersen, enhedschef, Sentinel-enheden, sundhed.dk
Resumé
Slides
Kl. 12.30 Frokost
Kl. 13.30
Odeons Store Sal
Afslutningsplenum
Ordstyrer:
Søren Vingtoft, Ekstern lektor, Sundhedsinformatik og teknologi, SDU

Takeout fra workshop: Hvordan kan digitalisering understøtte sammenhængende patientrejser på tværs af sektorer?
Signe Pedersen, civilingeniør, Aalborg Universitet
Slides

Take out fra konferencen og et kig i krystalkuglen
Vibeke van der Sprong, Vicedirektør, Sundhedsdatastyrelsen
Slides
Marie Paldam Folker, medlem af Sundhedsstrukturkommissionen
Rikke Saltoft Andersen, Centerchef for Digitalisering, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune

Kl. 14.30 Konferencen slutter

Ret til ændringer forbeholdes